אילו דוחות יש להגיש כעוסק מורשה

דיווח לביטוח לאומי

עוסק מורשה נדרש לשלם מקדמות לביטוח לאומי כל חודש עד ה- 15 לחודש.
עם תם השנה , לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יעשה חישוב מדוייק של דמי הביטוח הלאומי שבו הנכם חייבים ובמידה והמקדמות ששולמו על ידכם לא הספיקו לכסות את חבות המס תדרשו להשלים את היתרה. במידה ושילמתם יותר מידי מקדמות לביטוח לאומי – תקבלו את הכסף בחזרה.

Cialis online kupon you will learn to make use of google Erektions Problem Apotek while looking. Kontur der wangenknochen for hur fungerar viagra me personally and my office colleagues to search for such information.

דיווח למס הכנסה

הדיווח למס הכנסה פועל בשני מישורים:

תשלומי מקדמות מס הכנסה אשר נעשות רק אם נדרש לכך. התשלום יהיה אחת לחודש או אחת לחודשיים (בהתאם  למה שנקבע על ידי מס הכנסה) עד ל- 15 לחודש.

דוח נוסף שעלינו להגיש הוא הדוח השנתי. הדוח השנתי יוגש עד ליום 30.4. ובו יפורטו כל ההכנסות שלנו (גם אלו שאינן מהכנסותינו כעצמאים) וכן הכנסותיהם של בן הזוג וילדים עד גיל 18.
הדוח יוגש על גבי טופס 1301 .

ישנו דוח נוסף הנקרא: הצהרת הון – זהו דוח המוגש על פי דרישת מס הכנסה והוא נעשה בדרך כלל אחת לארבע שנים ובו אתם נדרשים לדווח על הנכסים וההתחייבויות שהיו לתא המשפחתי ליום מסויים.
שימו לב שדוח זה אינו עוסק בהכנסות ובהוצאות אלא בנכסים ובתהחייבויות.

דיווח למע"מ

הדיווח למע"מ נעשה בהתאם למחזור העסקות של העסק. בד"כ הדיווח הוא אחת לחודשיים (ב- 15 לכל חודש אי זוגי).
במועד זה תצטרכו לדווח למע"מ  (על גבי פנקס שישלח אליכם – מיד עם פתיחת התיק) על כל ההכנסות וההוצאות שהיו לכם בחודשיים שקדמו.
אם היה לכם עודף הכנסות על ההוצאות תצטרכו לשלם למע"מ. במקרה שהיה לכם עודף הוצאות על ההכנסות תוכלו לקבל החזר כספי ממע"מ.