אילו דוחות יש להגיש כעוסק פטור

דיווח לביטוח לאומי

עוסק פטור פטור מחוייב כמו עוסק מורשה בתשלום מקדמות לביטוח לאומי כל חודש עד ה- 15 לחודש.
עם תם השנה , לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יעשה חישוב מדוייק של דמי הביטוח הלאומי שבו הנכם חייבים ובמידה והמקדמות ששולמו על ידכם לא הספיקו לכסות את חבות המס תדרשו להשלים את היתרה. במידה ושילמתם יותר מידי מקדמות לביטוח לאומי – תקבלו את הכסף בחזרה.

דיווח למס הכנסה

הדיווח למס הכנסה פועל בשני מישורים:

תשלומי מקדמות מס הכנסה אשר נעשות רק אם נדרש לכך. התשלום יהיה אחת לחודש או אחת לחודשיים (בהתאם  למה שנקבע על ידי מס הכנסה) עד ל- 15 לחודש.

דוח נוסף שעלינו להגיש הוא הדוח השנתי. הדוח השנתי יוגש עד ליום 30.4. ובו יפורטו כל ההכנסות שלנו (גם אלו שאינן מהכנסותינו כעצמאים) וכן הכנסותיהם של בן הזוג וילדים עד גיל 18.
הדוח יוגש על גבי טופס 1301 .

ישנו דוח נוסף הנקרא: הצהרת הון – זהו דוח המוגש על פי דרישת מס הכנסה והוא נעשה בדרך כלל אחת לארבע שנים ובו אתם נדרשים לדווח על הנכסים וההתחייבויות שהיו לתא המשפחתי ליום מסויים.
שימו לב שדוח זה אינו עוסק בהכנסות ובהוצאות אלא בנכסים ובתהחייבויות.

דיווח למע"מ

למע"מ אין דיווח במהלך השנה אולם מאחר וקיימת תקרה לגבי מחזור ההכנסות של עסק פטור (99,003 ש"ח בשנת 2018) נדרש להצהיר על מחזור ההכנסות שהיה לנו בשנה שחלפה.

ההצהרה יכולה להעשות באופן מקוון מאתר רשות המיסים לאחר רישום קצר.

הדיווח יעשה עד ליום 31.1 של השנה לאחר מכן.