הכרה בהוצאות עבודה מהבית

בראשית דרכנו כעוסקים עצמאים ולעיתים גם מעבר לכך אנו עובדים מביתנו הפרטי אשר משמש בחלקו כמשרד ממנו אנו מנהלים את פעילותינו העסקית.
שלטונות מס הכנסה מאפשרים להכיר באופן יחסי בחלק מההוצאות שאנו מוציאים .
מדובר בהוצאות כדוגמת  :

  • חשמל
  • ארנונה
  • ועד בית
  • גז
  • אינטרנט
  • רכישת מחשב,פקס ציוד משרדי וכד´
  • כיבוד (כיבוד קל)
  • ניקיון ואחזקה
  • ריהוט

הוצאות אלו יוכרו בהתאם לחלק היחסי המוקצה מהדירה לטובת המשרד.
לדוגמא: חדר המשמש כמשרד בדירת ארבעה חדרים יוכרו 25% מההוצאות הנ"ל .

הוצאות שכירות

במידה ואנו שוכרים דירה המשמשת בחלקה כמשרד ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות השכירות וזאת במידה ולמשכיר יש פטור מניכוי מס במקור.

הוצאות טלפון

במידה וקיים קו ניפרד לצרכי העסק תוכר ההוצאה במלואה.