מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

לעיתים, כבר במהלך השנה אנו מתקרבים לתקרת הפטור של עוסק פטור במע"מ (100,491 ש"ח בשנת 2020) ונשאלת השאלה מה עלינו לעשות?

במצב כזה עלינו לגשת למע"מ לפני שעברנו את התקרה ולפתוח תיק של עוסק מורשה.
במידה ולא נעשה זאת בזמן , נחוייב לשלם את המע"מ על כל העסקאות שמעבר לתקרה (למרות שלא גבינו אותו מהלקוח) ולא נוכל לקזז את המע"מ על ההוצאות שנעשו בטרם פתיחת תיק העוסק מורשה.

לכן מומלץ לעקוב במהלך השנה אחר סך העסקאות שנעשו ובמידה ומתקרבים לתקרת הפטור יש לגשת למע"מ גם אם זה באמצע השנה.