עבודה כשכיר וכעצמאי במקביל

לא אחת, ובמיוחד בשלבים הראשונים של הקמת העסק העצמאי קורה שאנו עובדים כשכירים במקום עבודה מסוים בנוסף לעסק העצמאי שפתחנו.
במצב כזה עלינו לשים לב למספר נקודות :
מס הכנסה הוא מס שחל על כל ההכנסות שלנו מכל המקורות באותה שנת מס.
על הכנסה זו ישולם מס הכנסה לפי מדרגות מס שנקבעו.
משמעות הדבר שבמידה והרווחונו 4,000 ש"ח כשכירים והכנסתנו כעצמאים היא 3,000 ש"ח מס הכנסה רואה זאת כהכנסה של 7,000 ש"ח ועליה יש לשלם מס.
במצב כמתואר לעיל יש להקפיד ולבדוק האם מקדמות מס ההכנסה המשולמות מכסות את ההתחייבות שתהיה לנו לשלם בסוף השנה שכן כל הכנסה בניפרד לכאורה לא חייבת במס אולם צירוף של שתי ההכנסות מחייב אותנו במס.
אי הקפדה על בדיקת המקדמות במהלך השנה יכולה להביא לדרישת תשלום מס גבוה על ידי מס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי.