קבלת הכנסות מחברות בחו"ל

לעיתים במהלך עבודתנו כעסק עצמאי, העוסק בשיווק באינטרנט, אנו עובדים מול חברות בחו"ל.
לרוב מדובר בגוגל (תוכנית אדסנס) , רשתות שותפים או חברות שמפעילות תוכניות שותפים.

חברה בחו"ל היא חברה שהתאגדה מחוץ לישראל

מס הכנסה

כתושבי ישראל, הכנסה שמתקבלת מחברה בחו"ל זהה מבחינת מס הכנסה לכל הכנסה אחרת המתקבלת מתושב ישראל וחלים עליה שיעורי מס זהים.

מע"מ

לא כך הדבר מבחינת מע"מ.
בקבלת תשלום מחברה בחו"ל  יחול מע"מ בשיעור 0 (אפס).
כלומר לשלטונות מע"מ ידווח כי נעשתה עסקה (במסגרת הדיווחים התקופתיים) אולם לא יועבר מע"מ בשיעור של 17% בגין מתן השירות לחברה בחו"ל.
עלינו להדגיש כי במקרה שבו ישנו צד שלישי ( מקבל השירות בפועל) שהינו תושב ישראל לא יחול מע"מ בשיעור אפס.

נסביר את העניין במספר דוגמאות:

דוגמא 1:
תושב ישראל שמחזיק באתר בעברית שמרויח כסף מחברת גוגל ממודעות אדסנס (מודעות שגוגל מציב באתר שלו)
במקרה זה, הצד השלישי הם אותם גולשים באתר שלחצו על מודעות האדסנס.
מעצם העובדה שהאתר כתוב בעברית, אז ניתן להניח שהאנשים הלוחציםם על המודעות של גוגל  אלו הם לרוב תושבי ישראל.
במקרה כזה מקבל השירות בפועל (צד ג´) הוא ישראלי ולכן תצא חשבונית מס בתוספת מע"מ שיועבר לשלטונות מס ערך מוסף.

דוגמא 2:
תושב ישראל שמחזיק דף נחיתה באנגלית ליצירת לידים לחברת כרטיסי אשראי שמספקת את השירות לתושבי ארה"ב.
במקרה זה, החברה המשלמת היא חברת כרטיסי האשראי שקיימת בחו"ל והצד השלישי הם אותם גולשים באתר, תושבי ארה"ב, שמילאו פרטיהם לקבלת אותו כרטיס אשראי.
במקרה כזה מקבל השירות בפועל אינו תושב ישראל (צד ג´) ולכן תצא חשבונית עם מע"מ בשיעור אפס.