רשימת הוצאות מוכרות

ככלל כל הוצאה שהוצאה על ידי העסק לשם הפקת הכנסה תוכר כהוצאה בעסק.
להלן רשימה כללית של הוצאות :
 1. הוצאות חשמל.
 2. הוצאות טלפון.
 3. ארנונה.
 4. הוצאות שכירות.
 5. אחזקה ותיקונים בעסק.
 6. ביטוח העסק.
 7. טלפון סלולארי (*).
 8. הוצאות אחזקה שוטפות של הרכב (*) .
 9. ביטוח ורישוי של הרכב (*).
 10. שכירת רכב.
 11. חניות.
 12. נסיעות (מוניות,אוטובוסים ורכבות).
 13. הוצאות דואר.
 14. שליחויות ומשלוחים.
 15. כיבודים (*).
 16. נסיעות לחו"ל לצרכי עבודה.
 17. שכר עבודה המשולם לעובדים.
 18. ביטוח לאומי המשולם עבור העובדים.
 19. פיצויים המשולמים לעובדים.
 20. פרסום וקידום מכירות.
 21. קניות ציוד לצרכי העסק (פקס,מחשב,ריהוט וכו´).
 22. צרכי משרד (עטים קלסרים וכד´).
 23. תשלום לקבלני משנה.
 24. עמלות לחברות כרטיסי אשראי.
 25. ביגוד – במידה וקיים עליו הדפס עם שם העסק.
 26. תרומות למוסדות המוכרים על ידי מס הכנסה.
 27. הוצאות מישפטיות.
 28. הנהלת חשבונות.
 29. ביטוח אחריות מיקצועית.
 30. שירותים מיקצועיים.
 31. הפקדה לקרן השתלמות.
 32. הפקדה לאובדן כושר עבודה.
 33. הפקדות לקופות גמל וקרן פנסיה.
 34. עמלות ובונוסים ששולמו.
 35. כנסים והשתלמויות מיקצועיות.
 36. ספרות מיקצועית.

(*) מדובר בהוצאות מעורבות – הוצאות ששימשה הן את העסק והן אותנו באופן פרטי ולכן מס הכנסה מכיר בהן באופן חלקי.