שיעורי מס הכנסה וביטוח לאומי

שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור ולעוסק מורשה

להלן מובאת טבלת המפרטת את שיעורי מס ההכנסה החל על עוסק פטור ועוסק מורשה בשנת 2020

מדרגות מס חודשיות 2020
עד 6,330 ש"ח 10% 633 ש"ח
עד 9,080 ש"ח 14% 1,018 ש"ח
עד 14,580 ש"ח 20% 2,118 ש"ח
עד 20,260 ש"ח 31% 3,879 ש"ח
עד 42,160 ש"ח 35% 11,544 ש"ח
מעל 54,300 ש"ח 47% 17,250 ש"ח

עבור משכורת העולה על 54,300 ש"ח לחודש יחול מס נוסף בשיעור בשיעור של 3%

מדרגות מס שנתיות 2020
עד 75,960 ש"ח 10% 6,264 ש"ח
עד 108,960 ש"ח 14% 12,480 ש"ח
עד 174,960 ש"ח 20% 24,929 ש"ח
עד 243,120 ש"ח 31% 47,026 ש"ח
עד 505,920 ש"ח 35% 135,194 ש"ח
מעל  505,920 ש"ח 47%

עבור משכורת העולה על 651,600 ש"ח לשנה יחול מס נוסף בשיעור בשיעור של 3%

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור ועוסק מורשה

מדרגות ביטוח לאומי חודשי 2020
עד 6,331 ש"ח 5.97%
עד 44,020 ש"ח 17.83%
מדרגות ביטוח לאומי שנתי 2020
עד 75,972 ש"ח 5.97%
עד 528,240 ש"ח 17.83%