אני מעוניין להתחיל לעבוד כעצמאי. האם אני חייב לפתוח תיק?

החובה חלה כאשר יש הכנסות בעסק העצמאי. מרגע שיש הכנסות חובה להוציא חשבונית מס וקבלה (חשבונית עסקה -במקרה של עוסק פטור) במקרה שישנן הוצאות עיסקיות בטרם נתקבלו הכנסות מומלץ להקדים ולפתוח תיקים על מנת שאפשר יהיה לקזז את ההוצאות.