על אילו הכנסות עליי לדווח בדוח השנתי?

בדוח השנתי מדווחות הכנסות מכל המקורות-שכר דירה, עבודה כשכיר,עבודה כעצמאי, רווחים/ הפסדים בבורסה, דמי אבטלה שנתקבלו וכו´.
כמו כן במידה ונדרשים להגיש דוח למס הכנסה צריך לדווח גם על ההכנסות של בן הזוג וילדים עד גיל 18 בדוח.