קיבלתי כסף בהעברה בנקאית ,למי אני נותן את החשבונית?

הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מחייבות להוציא חשבונית מס/קבלה עם קבלת הכסף.
במידה והלקוח מחו"ל ואינו דורש את החשבונית ,ניתן שלא לשלוח אליו.